VM2018vm2018.jol.dk


Siden:
April 2004


Antal deltagere

Antal tilmeldte: 6
Antal godkendte tilmeldinger: 5
Antal betalte tilmeldinger: 0
Samlet præmiesum: 0 kr. - 600 kr.
1. præmie til hovedkonkurrencen: 0 kr. - 210 kr.
2. præmie til hovedkonkurrencen: 0 kr. - 120 kr.
3. præmie til hovedkonkurrencen: 0 kr. - 60 kr.
1. præmie til 1. delkonkurrence: 0 kr. - 60 kr.
1. præmie til 2. delkonkurrence: 0 kr. - 60 kr.
1. præmie til 1. spurtkonkurrence: 0 kr. - 30 kr.
1. præmie til 2. spurtkonkurrence: 0 kr. - 30 kr.
1. præmie til 3. spurtkonkurrence: 0 kr. - 30 kr.